Moto, Slogam, Visi dan Misi Sekolah

MOTO

“Akhlak Cemerlang, Akademik Gemilang”

SLOGAN SEKOLAH

Juang, Jualng, Juara

VISI SEKOLAH

SMKDMPR2 Cemerlang Kurikulum, Sahsiah Pelajar, Kokurikulum dan Keceriaan Peringkat Negeri Menjelang 2016.

MISI SEKOLAH

1. Melahirkan pelajar berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

2. Menjana kepimpinan yang cekap dan beramanah di kalangan pelajar.

3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.

4. Memberi pendidikan yang sempurna dan berkualiti.

5. Mendidik dengan ikhlas, jujur dan penuh kasih sayang kearah mencapai perkembangan yang seimbang dalam bidang intelek, emosi, rohani dan jasmani.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: