Moto, Slogam, Visi dan Misi Sekolah

MOTO

“Akhlak Cemerlang, Akademik Gemilang”

SLOGAN SEKOLAH

Juang, Jualng, Juara

VISI SEKOLAH

SMKDMPR2 Penjana Pendidikan Berkualiti,  Insan Terdidik dan Negara Sejahtera mulai tahun 2013.

MISI SEKOLAH

1. Melahirkan pelajar berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

2. Menjana kepimpinan yang cekap dan beramanah di kalangan pelajar.

3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.

4. Memberi pendidikan yang sempurna dan berkualiti.

5. Mendidik dengan ikhlas, jujur dan penuh kasih sayang kearah mencapai perkembangan yang seimbang dalam bidang intelek, emosi, rohani dan jasmani.

Advertisements
%d bloggers like this: